Polityka prywatności

,  1.  Polityka prywatności 

Twoje zaufanie jest dla nas bardzo ważne, dlatego EKSPERCI.pro Marta Gadzińska ul. Barszczewska 6 lok 28, 01-654 Warszawa, NIP 5341194143 przykłada szczególną wagę do ochrony Twoich danych osobowych. 25 maja 2018 roku weszło w życie RODO – nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych obejmujące wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej również „ogólne rozporządzenie o ochronie danych” lub „RODO”). To krok w kierunku zagwarantowania jeszcze lepszej ochrony Twojej prywatności, zwiększenia bezpieczeństwa danych w sieci, w szczególności danych wrażliwych, co traktujemy bardzo poważnie. Pragniemy zapewnić, że traktujemy Twoje dane z najwyższą troską i nigdy nie sprzedamy ich innym firmom w celach marketingowych.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest to Marta Gadzińska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą EKSPERCI.pro Marta Gadzińska ul. Barszczewska 6 lok 28, 01-654 Warszawa, NIP 5341194143. W razie pytań lub wątpliwości w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@eksperci.pro

Przetwarzanie danych – zakres, podstawa i cel

W pierwszej kolejności podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarta z Panem/ Panią umowa(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz realizacja ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązkach prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

W dalszej kolejności dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  oraz Pana/ Pani zgody (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Serwis przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

W jakim celu używa się moich danych osobowych?

Dane osobowe wykorzystywane w celu:

  • wykonania zawartej z Panem/Panią umowy;
  • na podstawie zgody

w celach związanych z realizacją regularnych newsletterów, wysyłaniu informacji o wydarzeniach, w celach marketingowych i promocyjnych. 

Kto ma dostęp do moich danych osobowych?

Dane osobowe udostępnione są jednostkom znajdującym się w strukturze Administratora oraz podmiotom z nim współpracującym (księgowość, IT, doradcy).

Jakie są moje prawa?

Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania.

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych osobowych oraz do wniesienie skargi do organu nadzorczego.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Do kiedy będą przetwarzane moje dane osobowe?

Dane są przetwarzane przez okres:

  • korzystania z usług świadczonych przez Administratora oraz prowadzonych programów, a po ich zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia roszczeń (zazwyczaj 10 lat) lub innych terminów wynikających z przepisów prawa dotyczących realizowanych usług;
  • w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie Państwa zgody – do czasu jej cofnięcia.

Czy mam obowiązek podania danych osobowych?

Nie jest Pan/i zobowiązany/a do podania danych osobowych, ale ich niepodanie skutkuje niemożnością wykonania umowy przez Administratora.

Jeśli zadzwonisz do EKSPERCI.pro Marta Gadzińska ul. Barszczewska 6 lok 28, 01-654 Warszawa, NIP 5341194143, napiszesz do nas wiadomość sms, mailową, skontaktujesz się poprzez komunikator internetowy to tym samym wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które dobrowolnie przekazujesz podczas rejestracji, rozmowy telefonicznej lub w wiadomości elektronicznej.

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: kontakt@eksperci.pro

Informacja o plikach cookies.

1. Serwis korzysta z plików cookies.
2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
6. W Serwisie mogą być wykorzystywane następujące pliki cookies:
– Analityczne – wykorzystywane do opracowywania anonimowych statystyk korzystania z serwisu.
– Funkcjonalne – wymagane do prawidłowego działania strony i przechowywania informacji dotyczących sesji użytkownika. Są związane z obsługą i przeglądaniem strony.
– Reklamowe – wykorzystywane do wyświetlania reklam i personalizowania ich treści i ofert pod użytkownika.
– Związane z social media – wykorzystywane do obsługi funkcji wynikających z integracji z portalami społecznościowymi takimi jak Facebook, Google+, Twitter itp.
7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Logi serwera.

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a. czas nadejścia zapytania,
b. czas wysłania odpowiedzi,
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f. informacje o przeglądarce użytkownika,
g. Informacje o adresie IP.
2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.
4. Udostępnienie danych.
5. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
6. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
7. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a. Internet Explorer
b. Chrome
c. Safari
d. Firefox
e. Opera
f. Android
g. Safari (iOS)
h. Windows Phone

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych możesz kontaktować się z nami pod adresem email: kontakt@eksperci.pro